سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا کرامتی – کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات
حامد رحیم اف – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مریم عباس نژاد آرا – کارشناس مهندسیفناوری اطلاعات

چکیده:

با توجه به پیشتاز بودن استان خراسان رضوی در ارائه خدمات ICT روستایی دراین مقاله قصد داریم تا به بررسی میزان رضایت مندی مشتریان دفاتر ICT روستایی در روستاهای اطراف شهر مشهد بپردازیم و با تحلیل نتایج حاصل از آن پیشنهاداتی را در جهت بهبود وظیفه خدمات رسانی متذکر شویم برای سنجش میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات دفاتر ICT روستایی تعداد ۹۲ نفر از مراجعین به دفاتر ICT و برای سنجش میزان رضایتمندی کارگزاران از خدمات شرکت مخابرات تعداد ۱۰ نفر از کارگزاران دفاتر ICT روستایی را انتخاب و پرسشنامه ای را در بین آنها توزیع نمودیم نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد بیشتر روستائیان از امکانات تجهیزات و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر به خصوص خدمات شرکت مخابرات رضایت داشته محل احداث دفتر و میزان تحصیلات کارگزاران را درم راجعه روستائیان بسیار موثر دانسته اند اما معتقدند دفاتر ICT روستایی برروی اشتغال زایی تاثیر مستقیم نخواهد داشت.