مقاله سنجش ظرفیت های مشارکت اجتماعی در سیاست های مداخله در محلات ناکارآمد شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۳۵۳ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: سنجش ظرفیت های مشارکت اجتماعی در سیاست های مداخله در محلات ناکارآمد شهری
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهسازی و نوسازی
مقاله رویکرد اجتماع محور
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله ظرفیت سازی
مقاله مشارکت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده نانوا حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرسودگی در محلات شهری، شکل های کالبدی و غیر کالبدی (عملکردی و اجتماعی) قابل ردیابی است و به فراخور، رویکردها و راهکارهای مختلفی را برای مداخله در محل و برخورد با مساله طلب می کند. جهت برنامه ریزی برای توسعه ظرفیت های محلی به ویژه ظرفیت مشارکت اجتماعی به عنوان عنصری تاثیرگذار و چند بعدی ـ که علاوه بر تسهیل روند مداخله کالبدی، آثار بازگشتی و مهمی در بازسازی پیوندها و ساختارها و روابط اجتماعی محلی نیز دارد ـ به شناخت و ارزیابی آن ها در محلات هدف نیاز خواهد بود.
روش: جهت ارزیابی و تحلیل این ظرفیت ها، در این مقاله پس از بررسی مفاهیم مرتبط با ظرفیت سازی و سرمایه اجتماعی، با اتخاذ رویکرد اجتماع محور به عنوان الگوی عمل، به شناسایی و تدوین شاخص ها و زیر شاخص ها پرداخته شده است تا با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از طریق پژوهش میدانی، شدت و ضعف، میزان اثرگذاری و ارتباط میان این شاخص ها مورد تحلیل قرار گیرد.
یافته ها: بخش تحلیل اطلاعات شامل دو مرحله است: ۱ـ توصیف داده ها با استفاده از جداول توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی و ۲ـ تعیین تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از روش تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون.
نتایج: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با وجود «حس تعلق به مکان» اندک در میان ساکنان محدوده، اکثر پاسخ گویان (۸۷٫۲%) در سطح متوسط و بالاتر از آن تمایل به مشارکت در فعالیت های محله ای دارند. در مورد متغیر وابسته مشارکت اجتماعی، متغیرهای مستقل مدت اقامت در محل همبستگی اجتماعی و ارزش های اجتماعی بر متغیر وابسته تاثیر مستقیم می گذارند.