سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن حجازی – دانشگاه علم و صنعت ایران
بهمن ابوالحسنی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مهمترین نیاز یک رادیو شتاختگر (رادیو هوشمند) پایش و سنجش کارآمد طیف فرکانسی است. در شبکه های رادیو شناختگر برای غلبه بر محوشدگی، که یکی از عوامل اصلی افت عملکرد روش های سنجش طیف است، از همیاری بین کاربران استفاده م یشود. اما، ترکیب بهینه تصمیمات کاربران در سنجش طیف همیار به آگاهی از احتمالات مربوط به کاربران نیاز دارد. در عمل، این اطلاعات به سادگی قابل دستیابی نیست. در این مقاله، یک روش سنجش طیف همیار وفقی بر مبنای تخمین احتمالات کاربران ارائه شده است، که به هیچ دانشی در مورد کاربران ثانویه نیاز ندارد. نتایج شبی هسازی ها نشان می دهد، این روش به خوبی تغییرات محیط را دنبال کرده و عملکردی نزدیک به روش بهینه دارد