سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یعثوب اقبالی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
قاسم عصارزاده – شرکت صنایع مخابرات ایران

چکیده:

آشکارساز انرژی یک آشکارساز با ساختار ساده و مناسب برای سنجش طیف میباشد. به همین جهت، آشکارساز انرژی به طور گسترده در شبکههای مخابرات بیسیم مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله، سنجش طیف در شبکههای رادیو شناختگر با مشارکت کاربران ثانویه و با استفاده از آشکارساز انرژی پیشنهاد میگردد. تصمیمگیری سخت و تصمیمگیری نرم به عنوان دو قانون پر کاربرد در سنجش طیف مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج عددی به دست آمده نشان میدهد که در صورت استفادهی مناسب از اطلاعات کاربران ثانویه، میتوان عملکرد آشکارسازی را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید