سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم حقیقت – دانشگاه شهید بهشتی تهران
سیدمحمدسجاد صدوق –

چکیده:

رادیوشناختی به عنوان راه حلی مفید برای مقابله با مساله کمبود طیف فرکانسی درشبکه های بی سیم ارایه شده است دراین فناوری جدید دستیابی دینامیکی به طیف میسر می شود که خود باعث ایجاد خطرهای امنیتی بیشتری علاوه برانچه درشبکه های متداول بی سیم وجود داشت خواهد شد یکی از شناخته شده ترین این تهدیدها تقلید کاربر اولیه است که درآن کاربران مخربی سعی دارند سیگنالی مشابه سیگنال کاربرا ولیه ارسال کننده تا کاربران رادیوشناختی را فریب داده و از ارسال آنها درباندهای طیفی خالی جلوگیری به عمل آورند دراین مقاله تعریف دقیقتری ازتقلید کنده ی کاربر اولیه درروابط درنظر گرفته می شود که درآن سیگنالهای جعلی ازسوی کاربر مخرب زمانی ارسال میشوند که سیگنال کاربر اولیه درمحیط حضور ندارد روابط سنجش طیف مشارکتی دراشکارساز انرژی برای یک شبکه رادیوشناختی درحضور حمله گرتقلید کننده کاربر اولیه فرموله و بیان می شوند همچنین یک روش سنجش طیف مقاوم دربرابر چنین کاربران مخربی براساس وزن دهی و بیشینه کردن نسبت سیگنال به تداخل به علاوه نویز درمرکز تصمیمگیری شبکه رادیوشناختی CSINR) ارایه خواهد شد که عملکرد سیتسم را بهبود می بخشد.