سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شاهو قربانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اب- دانشگاه بوعلی سینا
سعید گوهری – استادیار گروه مهندسی اب- دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
حسن بانژاد – استادیار گروه مهندسی اب- دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

مشکل الودگی اب رود ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع ابی در دسترس بشر همواره به عنوان یکی از سر فصل های مهم تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه ابداع و روش هایی به منظور شناخت و کنترل الودگی ها قرار داشته است. منابع اب یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار به شمار می روند. با توجه به اینکه ابزار مناسبس برای اگاهی جامعه غیر متخصص از کیفیت اب مورد استفاده نیست با استفاده از معادلات ریاضی ویژه داده های اماری جمع اوری شده مرتبط با چند پارامتر مهم با یکدیگر ادغام شده و یک عدد بدون بعد در محدوده ۱تا ۱۰۰ بدست می اید. این بررسی به منظور انتخاب و سنجش شاخص کیفی مناسب برای پایش تاثیرها حادثه تانکر حاوی (متیل بوتیل اتر) و شیرابه مدفن زباله شهری سنندج بر کیفیت اب رود قشلاق انجام گرفته است. جهت انجام این تحقیق ۲ایستگاه نمونه برداری چهل گزی و خلیفه ترخان انتخاب گردید. با استفاده از دو شاخص کیفی مهم و معتبر NSFWQI و BCWQI کیفیت اب رود قشلاق مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج بدست امده بیانگر ان است که شاخص NSFWQI تخمین بهتری برای پایش و ارزیابی تغییرات کیفی اب سد وحدت ارائه می دهد.