سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

تایماز لاریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
آرش صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
محمدجواد غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

رشد بی رویه شهرنشینی، سلطه اتومبیلها بر شهرها و سهم روزافزون معابر سواره درساختار شهر، مشکلات عدیده ای را برای شهرها پدیدار ساخته است؛ یکی از این مشکلات افزایش بروز سوانح ترافیکی و خسار تهای ناشی از آن می باشد. هدف ازاین پژوهش، ارزیابی شاخص های موثر بر بروز سوانح ترافیکی در محله صفرآباد زنجان است که به دلیل فرسودگی و فشردگی بافت، عرض کم معابر و… با معضلاتترافیکی متعددی مواجه می باشد. در این راستا عوامل موثر در شکل گیری تصادفات رانندگی، با استفاده از مطالعات میدانی و بررسی اسناد و اطلاعات راهنمایی و رانندگی زنجان شناسایی گردید. سپس پرسشنامه ای به منظور سنجش و ارزیابی این عوامل طراحی گردید و در میان ساکنین محله و همچنین کارکنان راهنمایی و رانندگی زنجان توزیع شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل ۶۳ پرسشنامه، سه عاملعدم رعایت سلسله مراتب دسترسی، نقض قوانین و مقررات رانندگی و ازدیاد استفاده از وسایل نقلیه با ایمنی کمتر نظیر موتور سیکلت به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سوانح رانندگی شناسایی گردیدند. در پایان راهکارها و اصلاحاتی جهت ایمن سازی تردد و کاهش سوانح ترافیکی ارایه گردیده است