مقاله سنجش شاخصهای توسعه یافتگی در استانهای کشور طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: سنجش شاخصهای توسعه یافتگی در استانهای کشور طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاستگذاری دولت
مقاله توسعه یافتگی
مقاله برنامه های پنج ساله
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اطاعت جواد
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی نسب عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واقعیت این است که هر چند اجرای برنامه های پنج ساله توسعه در ایران از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۸ با توفیقاتی همراه بوده است؛ اما نتیجه اجرای برخی برنامه ها، موجب بروز عدم تعادل های منطقه ای در بسیاری از مناطق جغرافیایی کشور (بویژه مناطق مرکزی در قیاس با مناطق پیرامونی)، شده و این اتفاق، نه تنها کیفیت زندگی مردمان کشور را به شدت کاهش داده، بلکه باعث بروز مسائل زیادی در حوزه های مختلف شده است. از جمله برنامه های یاد شده می توان به برنامه چهارم کشور اشاره کرد که به دلیل ضعف و ناکارآمدی روش های مدیریتی، موجب گسترش ناپایداری در بسیاری از بخش های کشور شده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از شاخص های مختلف توسعه (شاخص های اقتصادی–زیربنایی و اجتماعی–فرهنگی) به منظور مقایسه سطح توسعه یافتگی استان های کشور انجام شده است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای بوده و در تحلیل داده ها از مدل تاکسونومی عددی استفاده شده است. در طراحی نقشه های موضوعی نیز از نرم افزار GIS بهره گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که: ارزیابی فرآیند توسعه در استان های مختلف ایران به صورت تطبیقی بیانگر عدم توازن توسعه یافتگی در آنها بوده و شکاف توسعه در برنامه چهارم توسعه در مقایسه با برنامه سوم نه تنها ترمیم نشده؛ بلکه روند افزایشی نیز داشته است.