مقاله سنجش سطوح توسعه روستایی دهستان های شهرستان روانسر به روش TOPSIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: سنجش سطوح توسعه روستایی دهستان های شهرستان روانسر به روش TOPSIS
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه یافتگی
مقاله دهستان
مقاله روستا
مقاله برنامه ریزی
مقاله TOPSIS
مقاله روانسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمرکز شدید و نابرابری در توزیع امکانات و خدمات روستایی که معلول سیاست های تمرکز گرایی و رشد قطبی طی دهه های گذشته، موجب گردیده، مراکز روستایی شهرستان روانسر متناسب با امکانات و توان های محیطی، توسعه نیابند. بی شک روند توسعه آن ها با مشکلاتی اساسی روبروست. بنا به ضرورت چنین شرایطی، نواحی روستایی شهرستان روانسر نیاز به مطالعات عمیق و جدی در زمینه شاخص های توسعه دارد. تا جایگاه روستاها در زمینه برخورداری از امکانات و خدمات روشن و کمبودها و نارسائی های خدماتی آن ها مشخص گردد. در این راستا هدف کلی مقاله بررسی تعیین میزان توسعه یافتگی دهستان های شهرستان روانسر است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و موردی است. دراین تحقیق از ۲۴ شاخص کمی و کیفی، بعد از وزن دهی به آن ها با استفاده از روش آنتروپی شانون ۶ دهستان شهرستان روانسر را با روش TOPSIS خطی، درجه توسعه یافتگی آن ها مشخص گردیده است. نتایج کاربردی این پژوهش می تواند راهبردهایی زمینه شیوه تصمیم گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی های ناحیه ای در اختیار مسوولین اجرایی استان و شهرستان قرار دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد فقدان خدمات و توزیع نابرابر آن، نه تنها نابرابری ها را شدت بخشیده بلکه روند مهاجرت ها را گسترش داده است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، ۷ آبادی معادل ۴٫۹ درصد به عنوان روستاهای برخوردار، ۲۶٫۸ درصد از کل آبادی ها نیمه برخوردار و ۶۸ درصد از آبادی ها غیر برخوردار می باشند. به منظور توانمند سازی مراکز دهستان های تابعه شهرستان روانسر، اولویت اول در برنامه ریزی ها در بخش تامین نیازهای زیستی مانند: آب سالم، مسکن مناسب است، توانمندسازی بخش کشاورزی می تواند سطح درآمد روستاییان را بالا برده و از روند مهاجرتی تا حد قابل توجهی کاهش دهد.