سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس خمسه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عماد شیعه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
جمیله شهرجردی – سازمان مدیریت صنعتی واحد استان مرکزی

چکیده:

یکی از عوامل اساسی درعدم موفقیت بکارگیری تکنولوژی برای کسب مزیت رقابتی دربنگاه های کشورهای درحال توسعه عدم آگاهی و شناخت سطح قابلیت های تکنولوژیک بنگاه و استفاده ازآنها درجهت مزیت های نسبی می باشد ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت های مورد نیاز برای اجرای الویت های تکنولوژیک بکارمی رود ارزیابی نیازهای تکنولوژیک نه تنها حوزه های ضعیف و مشکل ساز بنگاه ها را شناسایی می کند بلکه به مزیت های نسبی بنگاه نیز توجه داشته و آنها را مشخص می سازد دراین مقاله سعی داریم با استفاده ازمدل ارزیابی نیازهای تکنولوژیک سطح توانمندی های تکنولوژیک گروه صنعتی شایان برق را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم این مدل از ۹ بعدسطح توانمندی بنگاه را مورد ارزیابی قرار داده و درهر یک وضعیت بنگاه را مشخص نموده و شکاف موجود را ارایه می نماید.