مقاله سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار انتخاباتی
مقاله رفتار سیاسی
مقاله دانشجویان دختر
مقاله فرهنگ سیاسی
مقاله مشارکت سیاسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زاده سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی پور حورا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرقاضی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوعی باغبان سیدمرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت سیاسی از شاخص های توسعه اجتماعی و سیاسی کشورها به شمار می رود. زنان از جمله گروه های عمده جامعه اند که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه رفتار سیاسی زنان اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف این نوشتار بررسی رابطه میان فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دختران دانشجو در شهر اصفهان است. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها روش پیمایشی است. این مطالعه بر 384 نفر از دختران دانشجوی شهر اصفهان انجام شده است. نتایج تحقیق رابطه معناداری بین ابعاد فرهنگ سیاسی (شامل سمت گیری های شناختی، سمت گیری های احساسی، و سمت گیری های ارزیابانه) و ابعاد رفتار سیاسی (شامل رفتار رای دادن و و فعالیت های سیاسی انتخاباتی)، و رفتارهای سیاسی غیر انتخاباتی (شامل تماس با مسوولان، اعتراض و عضویت در گروه های سیاسی)، نشان می دهد.