مقاله سنجش رابطه جهانی شدن فرهنگی و پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شهر کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۲۹۵ تا ۳۱۴ منتشر شده است.
نام: سنجش رابطه جهانی شدن فرهنگی و پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شهر کرمانشاه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاندیشی
مقاله پذیرش اجتماعی بدن
مقاله جهانی شدن فرهنگی
مقاله زنان
مقاله فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی
مقاله نوگرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوری بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: پرنیان لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهانی شدن با مختصات نوپای خود پدیده ای است که کشورهای مختلف و از جمله ایران را با چالش مواجه کرده است. مقاله حاضر به مطالعه ارتباط جهانی شدن فرهنگی و پذیرش اجتماعی بدن بین زنان شهر کرمانشاه می پردازد. چارچوب نظری استفاده شده در این پژوهش ترکیبی از نظریه های گیدنز و رابرتسون است. با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه، ۶۰۰ نفر از زنان و دختران بین ۱۸ تا ۶۵ سال ساکن شهر کرمانشاه، در سال ۱۳۹۱۱۳۹۲، با استفاده از نمونه گیری تصادفی سهمیه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در این مطالعه، ابعاد پذیرش اجتماعی بدن شامل سه بعد (پذیرش جامعه، پذیرش جنس مخالف، و پذیرش فردی بدن) در نظرگرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیرهای: نوگرایی، بازاندیشی، نگرش نقش جنسیتی، وسایل ارتباط جمعی خارجی، و آگاهی از جهانی شدن در مجموع ۲۸٫۸ درصد از تغییرات متغیر پذیرش اجتماعی بدن را در سطح کل تبیین می کنند.