مقاله سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳ و رتبه بندی مولفه های آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳ و رتبه بندی مولفه های آن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله کتابدار زن
مقاله کتابخانه دانشگاهی
مقاله تکنیک TOPSI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اباذری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: انوشا مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به تجزیه و تحلیل هوش هیجانی کتابداران زن دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳ می پردازد. برای انجام آن از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شده که پس از تکمیل آن، اطلاعات به دست آمده به وسیله ابزارهای آماری تکنیک TOPSIS تجزیه و تحلیل گردیده است. با سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران زن، وجوه مختلف آن نیز رتبه بندی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان وجوه هوش هیجانی، بخش های مربوط به تمایل به خدمت رسانی به مراجعان، کمک به رشد مراجعان، برقراری ارتباط و نفوذ در مراجعان، همدلی و درک مراجعان نسبت به سایر مولفه ها به طور قوی تری در کتابداران زن وجود دارد. در حالی که، مولفه های اعتماد به نفس، خودکنترلی، کارگروهی، خودآگاهی عاطفی به طور ضعیف تر و کمتری در آنها دیده می شود. در پایان مقاله پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارائه شده است.