سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود رستائیان – کارشناس ارشد سیویل پژوهشگاه صنعت نفت
محمدمهدی امیری – کارشناس ارشد مکانیک
عبدا… اردشیر – عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه ثابت گردیده که ارزیابی و تحقیقات درمورد حوادث مرگبار در پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز نقش مهمی درعدم وقوع مجدد و یا کاهش آن را به همراه خواهد داشت. مطالعات نشان میدهد که حوادث ناشی از آلودگی هوا درمحیطهای صنعتی مانند پالایشگاهها، به علت وجود برخی گازهای خطرناک، نگران کنندهتر از آلودگی هوا در محیط های غیرصنعتی میباشد ،از گازهای سمی موجود در پالایشگاهها میتوان به گازH2Sاره نمود. این گاز گاه به طور خواسته و گاهی ناخواسته به عنوان یک محصول فرعی تولید می شود. وجود نشت در تجهیزات موجود در پالایشگاه، ممکن است سبب انتشار ناخواسته این گاز به محیط گردد. در این تحقیق تلاش بر شناسائی خطرات ناشیاز این گاز، ارزیابی حوادث موجود در پالایشگاهای کشور و دنیا ، به منظور کاهش حوادث و تلفات می باشد و بانتیجه گیری از ارزیابی ها پیشنهاد راه حلهایی جهت کاهش صدمات و حوادث داده خواهد شد در این راستا بیش از ۶۰ حادثه که در دنیا و از جمله کشور خودمان که بر اثر نشتH2S روی داده، بر اساس نوع و علت حادثه و همچنین اینکه در حین چه عملیاتی اتفاق افتاده طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.