مقاله سنجش توسعه یافتگی مناطق شهری اصفهان در بخش مسکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: سنجش توسعه یافتگی مناطق شهری اصفهان در بخش مسکن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه یافتگی
مقاله شاخص های مسکن
مقاله فرآیند تحلیل شبکه ای
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادیزاده زرگر صادق
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی امری وحید
جناب آقای / سرکار خانم: مسعود محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های توسعه در یک جامعه است، شناخت و بررسی وضعیت مسکن، منوط به شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مسکن است. یکی از راه های شناخت وضعیت موجود، رتبه بندی است که میزان برخورداری و یا عدم برخورداری در زمینه های مختلف را با اولویتی خاص بیان می کند و می تواند به عنوان راهنمایی مناسب برای تخصیص منابع در برنامه ریزی های آتی مورد توجه قرار گیرد. پژوهش پیش رو که نوعی تحقیق توصیفی – تحلیلی و موردکاوی است، همچنین روش یافته اندوزی بر اساس مطالعات کتابخانه ایی و اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و مسوولان بوده است. که با هدف سنجش میزان توسعه یافتگی مناطق شهری اصفهان در بخش مسکن درصدد آن بوده است که با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای و روش دلفی، به بررسی و تحلیل وضعیت شاخص های توسعه یافتگی بخش مسکن، در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان بپردازد. نتایج به دست آمده از این بررسی حاکی از وجود اختلاف قابل توجه در بین مناطق، به لحاظ توسعه یافتگی در بخش مسکن بوده است. که بر این اساس منطقه یک با کسب بیشترین امتیاز (۰٫۵۷۴) برخوردارترین و منطقه چهارده با کسب کمترین امتیاز (-۰٫۷۱۹)، محروم ترین منطقه شهری اصفهان به لحاظ شاخص های کمی و کیفی بخش مسکن در بین مناطق بوده اند. نتایج این پژوهش می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در تدوین سیاست ها و برنامه ریزی مناسب در جهت محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی یاری دهد.