سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی زرکش زاده – کارشناس فناوری اطلاعات
حامد رحیم اف – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مینا سلیمانی – کارشناس فناوری اطلاعات

چکیده:

رویکرد جهانی طی ۲۰ سال گذشته به سمت اطلاعاتی شدن کشورها بوده و امروزه کشوری پیشرفته تر است که به لحاظ اطلاعاتی سرعت و قابلیت بیشتری در تولید و تبادل اطلاعات داشته باشد. بدینمنظور نیازمند شهرهای الکترونیک هستیم تا بتوانیم تمامی خدمات شهری را به صورت الکترونیک ارائه نماییم. شالوده ایجاد شهر الکترونیک، الکترونیکی شدن شهرداریها است. عوامل متعددی در الکترونیکی شدن شهرداریها موثر هستند. مدلهای مختلفی وجود دارند که به بررسی این عوامل میپردازند. در این تحقیق مدل ارزیابی آمادگی زیرساخت فنی، آمادگی سیستمها و خدمات و آمادگی سازمانی انتخاب گردید. با توجه به بررسیهای انجام شده بر طبق این مدل، بالا بردن میزان آمادگی الکترونیکی شهروندان و آمادگی سازمانی شهرداری نقش کلیدی و مهمی را در این ارتباط ایفا میکند. به این ترتیب شهرداری شاهرود نیازمند یک حرکت بنیادی است تا بتواند گامی اساسی در راستای چشم انداز بیست ساله دولت در راه ایجاد دولت الکترونیک بردارد.