مقاله سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش سیستمی
مقاله تفکر در زمان
مقاله تفکر استراتژیک
مقاله پیشروی بر اساس رویکرد علمی
مقاله فرصت طلبی هوشمندانه
مقاله عزم استراتژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منوریان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: شهامت نژاد مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشکلات سازمان ها روزبه روز پیچیده تر و حل آنها نیازمند راه حل های موثرتری هستند. برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ای الزاما قابل اجرا نبوده و درگذر زمان، دستخوش تغییرات می گردد و دربرخی موارد به جای حل مشکل سازمان، فقط باعث تسکین آن شده و با از بین رفتن اثر خود منجر به ایجاد مشکلاتی بزرگتر می گردد. به نظر می رسد لازمه تدوین و پیاده سازی برنامه استراتژیک در سازمان وجود تفکر استراتژیک در مدیران تدوین کننده برنامه است. این مقاله به سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران به کمک مدل جین لیدکا می پردازد. این مدل شامل ۵ شاخص اصلی «نگرش سیستمی»، «عزم استراتژیک»، «پیشروی بر اساس رویکرد علمی»، «فرصت طلبی هوشمندانه» و «تفکر در زمان» است که به کمک منابع موجود و نظر صاحب نظران به ۲۹ زیرعامل تقسیم و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی، اهمیت عامل و وضع موجود هریک از شاخص های مذکور با پرسشنامه ازمدیران شهرداری، مورد ارزیابی قرارگرفته است. تحلیل نتایج به کمک آزمون فریدمن و T زوجی، حاکی از آنست که با وجود اقدامات مهم مانند تدوین اسناد راهبردی در شهرداری تهران، فاصله معنی داری بین اهمیت عوامل شاخص و وضع موجود آنها در سازمان وجود دارد که توجه به آنها اجتناب ناپذیر است.