سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین اسکندری دورباطی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی ش
بابک حسنی لیچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه

چکیده:

فضاهای سبز شهری، امروزه طیف وسیعی از خدمات را در محیط رو به زوال کیفی شهرها ارائه می نمایند . بدیهی است که باید این گونه ارزشهای غیر قابل جانشینی به عموم مردم شناسانده شود . خدمات اکوسیستمی این کاربری شهری به بهبود کیفیت محیط زیست، کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهر کمک می کنند . در این تحقیق که به طور خاص بر روی کاربری فضاهای سبز شهری و تأثیر آنها بر روی ارزش اقتصادی املاک مجاور با آنها تمرکز شده ، سعی در ارائه روشی کاربردی برای سنجش میزان و چگونگی این تأثیرات شده است . بعد از اشاره به تحقیقات انجام شده در گذشته، روشی کاملاً کاربردی در طی مراحلی منظم به منظور بررسی و سنجش تأثیرات فضاهای سبز شهری بر روی ارزش املاک مسکونی تشریح شده که قابلیت تعیم به بررسی دیگر کاربریهای اراضی شهری را نیز دارد . روش فوق الذکر نوعی نتیجه گیری متف اوت از روش مرسوم بوده که در این تحقیق بطور خاص رابطه بین قیمت املاک مسکونی و پارک ائل گلی تبریز با استفاده از آن « تحلیل رگرسیون » و « هدانیک » بررسی شد . علاوه بر متغیرهایی که بطور معمول بر قیمت مسکن مؤثرند، از دو متغیر محیطی نیز استفاده شد . نتایج حاکی از یک رابطه معکوس بین فاصله از پارک و قیمت فروش مسکن داشت . دید به پارک نیز بطور معنی داری باعث افزایش قیمت املاک مسکونی می شد .در نهایت به منظور رفع مشکلات و کمبودهای موجود پیشنهاداتی ارائه شده است