مقاله سنجش بسندگی پاپ اسمیر در دو روش Ayre Spatula و Cervix brush که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: سنجش بسندگی پاپ اسمیر در دو روش Ayre Spatula و Cervix brush
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان های دهانه رحم
مقاله گستره های واژنی
مقاله روش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیری سروری زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: عطرکارروشن زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی فر مانا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سرتاسر دنیا بدخیمی سرویکس یکی از مهم ترین دشواری های بهداشت سلامت و در کشورهای در حال توسعه بدخیمی سرویکس دومین علت مرگ زنان است. با تشخیص بیماری در گام های اول می توان مرگ و میر ناشی از بدخیمی سرویکس را کاهش داد.
هدف: مقایسه کفایت پاپ اسمیر در دو روش Ayre Spatula و Cervix brush در بیماران یک مطب خصوصی
مواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمائی بالینی از ۴۰۰ بیمار نیازمند پاپ اسمیر مراجعه کننده به یک مطب خصوصی متخصص زنان که با روش بلوک تصادفی به دو گروه تقسیم شده بودند آزمایش پاپ اسمیر نیمی به روشAyre spatula و نیمی به روشCervix brush  انجام شد. نمونه ها براساس طبقه بندی Bethesda ارزیابی شدند با نرم افزار SPSS16 و X2 آنالیز آماری صورت گرفت (P معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد).
نتایج: کفایت روش Ayre spatula %83 و کفایت روش %۸۸ Cervix brush بود (P=0.156). در زنان حاملگی اول، پاپ اسمیر به روشAyrespatula  در ۷۰% موارد و در روش Cervix brush در %۹۴٫۸۷ کافی بود (P=0.04) در افراد مولتی پار روش Ayrespatula %86.25 و در روش%۸۶٫۳۴ Cervix brush  کفایت داشت (P=0.982). هم چنین در زنان غیر یائسه روش%۸۳٫۵۴ Ayrespatula  و روش%۹۰٫۴۸ Cervevixbrush  کفایت داشت (P=0.06) و در زنان یائسه روش %۸۰٫۵۶ Ayrespatula  و روش%۷۵ Cervix brush  کافی بود (P=0.581).
نتیجه گیری: کفایت کلی دو روش یکسان ولی در زنان حاملگی اول روش سرویکس براش (Cervix Brush) بیش تر بود. بررسی بیش تر با جمعیت بزرگ تر برای دستیابی به نتایج دقیق تر پیشنهاد می شود.