سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طوبی اردکانی – دانشگاه یزد
شبنم هادی پور –
علی اصغر علمدار –

چکیده:

این مقاله امکان ارزیابی خاصیت افتایش پارچه تاری پودی توسط روش اعمال نیروی متمرکز را مورد بررسی قرار میدهد تعدادبیست و یک نمونه پارچه سبک تاری پودی درگوناگونی مختلف وزن بین ۱۰۰تا۱۶۰ گرم برای یک مترمربع به دو روش تحت آزمون قرارگرفته است نخست مقاومت افتایشی پارچه ها توسط روش کیوسیک اندازه گیری و نتایج به عنوان ارقام پایه منظور گردید. سپس پارچه ها توسط اعمال نیروی متمرکز ازمایش وعناصری از منحنی تنش کرنش حاصل گردید درمرحله بعد با بکارگیری روش رگرسیون اعدادپایه مقاومت افتایش حاصل از روش کیوسیک و پارامترهای محاسبه شده از منحنی روش اعمال نیروی متمرکز مورد مقایسه و بررسی قرار داده شد همبستگی بین ارقام پایه افتایش و ارقام عناصر محاسبه شده حکایت از توانایی روش اعمال نیروی متمرکز برای سنجش رفتار افتایشی پارچه های تاری پودی دارد.