سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عرب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اقلید

چکیده:

در کشورهای در حال توسعه با مزارع کشاورزی متوسط و کوچک، دیده شده است که سنجش از دور با استفاده از ماهواره برای پذیرش تکنولوژی کشاورزی دقیق نامناسب است. زیرا دقت تصاویر آن ها از نظر کیفیت پایین و از نظر مدت زمان دسترسی طولانی است. سیستم تصویربرداری که بر روی سکوهای هلیکوپتر بدون سرنشین نصب می شود می تواند تصاویر نزدیک به زمان واقعی و دقیق را برای ارزیابی سریع وضعیت محصول و خاک با دادن زمان کافی برای اندازه گیری های حفاظتی و پیشگیری کننده ارائه کند. به عنوان ابزار کاربردی چند بعدی (برای کشاورزی، پیشگویی حادثه، سانحه و ارزیابی و غیره)، سیستم LARS (سنجش از دور در ترتفاع پایین) بدون سرنشین دارای دوره ارسال نتایج کوتاهی است و پذیرش آن در کشورهای در حال توسعه ساده تر است. این مقاله به بررسی ضروریات و همانند سازی هلیکوپتر بدون سرنشین مبنی بر سیستم LARS می پردازد و بر کاربرد خاص و پذیرش بالقوه آن برای شرایط کشاورزی در حال توسعه تأکید می کند