سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدهادی محمودی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا
علی اکبر گلرو – عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا
حمید کاظمی – دانشجوی دوره دکتری

چکیده:

مطابق با ماده ۶ معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ دولت ها به لحاظ بین المللی به خاطر فعالیت های ملیشان درفضای ماورای جو مسئول هستند و تکلیف نظارت مستمر دارند این درمورد فعالیت های سنجش از دور نیز مصداق دارد قاعده مزبور برخی کشورها را ترغیب نموده است تا به منظور قانومند نمودن جمع آوری و توزیع داده های سنجش از دور اقداماتی انجام دهند دربرخی از کشورها قانون ملی فضایی تصویب شده است لیکن قانون ملی که منحصر به سنجش از دور باشد بسیار نادر است و دراین خصوص قوانین ملی سنجش از دور ایالات متحده آمریکا قابل توجه است این مقاله تلاش می کند تا به بررسی مراحل تاریخی شکل گیری قوانین مربوط به سنجش از دور بپردازد آنگاه محتوای برخی از این قوانین را مورد بررسی قراردهد و با درنظر گرفتن نیازهای کشورهای درحال توسعه اصلدسترسی غیرتبعیض آمیز و محدودیت های وضع شده در مورد سنجش از دوردراین قوانین ملی را تحلیل می نماید.