مقاله سنجش اثربخشی ارتباط مدیر پروژه با اعضای تیم پروژه با استفاده از تکنیک دیماتل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت صنعتی از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: سنجش اثربخشی ارتباط مدیر پروژه با اعضای تیم پروژه با استفاده از تکنیک دیماتل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط اثربخش
مقاله مهارتهای مدیریتی
مقاله تکنیک دیماتل
مقاله مدیریت پروژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: والمحمدی چنگیز
جناب آقای / سرکار خانم: علمی هایده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع و دیدگاه مدیران پروژه، معیارها و شاخص های موثر بر ارتباطات اثر بخش مدیر پروژه شناسایی و بر اساس مدل مفهومی طراحی شده، اهمیت و اولویت آنها محاسبه شده است. جهت طراحی و اجرای مدل تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده و سپس جهت بررسی دقیق تر اهمیت و اولویت این معیارها و شاخص ها، تکنیک دیماتل به کار گرفته شده است. معیارهای اصلی موثر در سنجش اثربخشی ارتباطات که در این تحقیق شناسایی شده اند عبارتند از مهارت تصمیم گیری، مهارت در ادراک، مهارت مدیریت افراد، رعایت ارزشهای اخلاقی، مهارت رهبری در ارتباط، مهارت در مکاتبات، مهارت در مکالمات و مهارتهای شخصی و تیمی. جهت شناسایی و رتبه بندی معیارها و عناصر ارتباطات اثربخش دو پرسشنامه طراحی و مطابق با تکنیک دیماتل این معیارها و عناصر توسط نرم افزار Mathematica الویت بندی شده اند. نتایج حاصل از الویت بندی معیارهای اصلی بر اساس اوزان حاصله از طریق روش مذکور عبارتند از مهارت در ادراک، مهارت تصمیم گیری، مهارت مدیریت افراد، مهارت رهبری در ارتباط، رعایت ارزشهای اخلاقی، مهارتهای شخصی و تیمی، مهارت در مکالمات و مهارت در مکاتبات. نتایج حاصله می تواند در جهت افزایش آگاهی مدیران سازمانها، بالاخص مدیران پروژه ها و همچنین کسب و ارتقاء مهارتها و معیارهای ضروری در ارتباطات باعنایت به میزان اهمیت و اولویت آنها نقش مهمی ایفاء نماید.