سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه خاتمیان – دانشگاه تبریز ، دانشکده شیمی ، گروه معدنی
شهرزاد حسین نژاد محترمی – دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده:

در این کار پژوهشی غربالهای مولکولی ۱۱ – SAPO که دارای ساختار کریستالی AEL می باشند با استفاده از تمپلتهای آمینی مختلف شامل دی اتیل آمین ، تری اتیل آمین و دی n – پروپیل آمین و نیز مخلوط دو تمپلت دی اتیل و تری اتیل آمین سنتز شدند و مشخص شد که تمپلت اثر مهمی در بوجود آوردن ساختار کریستالی معین ۱۱ – SAPO داشته و از بین نمونه های سنتز شده در شرایط یکسان نمونه های سنتزی با دی پروپیل و دی اتیل آمین ساختار ۱۱ – SAPO را تأیید کردند.نمونه ها بوسیله طیف های XRD ، FT-IR و نیز SEM مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته اند.