سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قدسی محمدی زیارانی – دانشکده شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علیرضا عباسی – دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا بدیعی – دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
پژمان زرآبادی پور – دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

ایمیدازول و مشتقات آن، هتروسیکل هایی هستند که به واسطه حضور در سیستم های زیستی حائز اهمیت فراوان می باشند. از اینرو، از واکنش تراکمی بین ۱ ، ۲ – دی کربونیل دارها با استات آمونیوم و یک آلدئید برای سنتز یک مشتق چهارتایی ایمیدازول استفاده شده است. محصول بلوری با استفاده از فنون پراش پرتو ایکس تک بلور NMR، و IR شناسایی شده است.