سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود نوری شرق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهدی لطیفی –
علی خادمی –

چکیده:

دراین تحقیق تری نیتروآزیتیدن TNAZ در ۵ مرحله تهیه شده است برای تهیه ترکیب فوق از تراکم نیترومتان و فرمالدهید در محیط بازی ترکیب ۳- ترشیوبوتیل۵- هیدروکسی متیل ۵- نیتروتتراهیدر و -۱ و ۳ اکسازین ۲ بدست می آید برروی ترکیب ۲ اسید کلریدریک اضافه می شود و سپس با اضافه کردن آب اکسیژنه ترکیب ۲- ترشیوبوتیلآمین متیل ، ۲- نیترو۱و۳ – پروپان دی ال هیدروکلرید ۳ به دست می آید سپس برروی ترکیب ۳ تری فنیل در حضور DIAD متیل اتیل کتون اضافه می شود تا ماده ۱- ترشیوبوتیل ۳- هیدروکسی ۳- نیتروآزتیدین هیدروکلرید ۴ تشکیل شود بر روی ترکیب ۴ نیتریت سدیم پتاسیم فروسیانید و پروسولفات سدیم اضافه می شود تا ترکیب ۱- ترشیوبوتیل ۳و۳ دی نیتروآزتیدین ۵ بدست آید. درآخرین مرحله برروی ترکیب ۵ انیدریداستیک و سپس نیترات آمونیم اضافه میشود تا TNAZ به دست آید.