سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا خسروی – استادیار دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کمال الدین قرنجیگ – مربی گروه پژوهشی ساخت مواد رنگزا و محیط زیست پژوهشکده صنایع رنگ
نیاز محمد محمودی – مرتبه علمی گروه پژوهشی ساخت مواد رنگزا و محیط زیست پژوهشکده صنایع رنگ
نرگس یوسفی لیمایی – مرتبه علمی گروه پژوهشی ساخت مواد رنگزا و محیط زیست پژوهشکده صنایع رنگ

چکیده:

در این مقاله سنتز یکی از مواد درخشان کننده فلورسنتی بر پایه نفتالیمید بنام -۴ متوکسی -N– متیل ۱-، -۸ نفتالیمید از آسنفتین بعنوان ماده اولیه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا به ترتیب واکنش های متوالی سولفوناسیون، اکسیداسیون، ذوب قلیایی، متوکسیدار کردن و ایمیددار کردن بر روی آسنفتین انجام شد، شرایط واکنشها تغییر داده شد تا بهترین راندمان در هر مرحله بدست آید در نتیجه ماده درخشان کننده فلورسنتی -۴ متوکسی -N– متیل ۱-، -۸ نفتالیمید با راندمان ۸۶ % بدست آمد. ماده درخشان کننده فلورسنتی و تمام مواد واسطه آن بوسیله دستگاههای DSC، FTIR و HNMR شناسایی شدند. برای بررسی عملکرد ماده درخشان کننده فلورسنتی تهیه شده غلظت های مختلفی از این ماده در آب تهیه شد و به روش کریر بر روی پارچه پلی استر به کار رفت، نمونه سنتز شده با نمونه تجاری ساندوز مقایسه شد و نتایج نشان داد که میزان انعکاس پارچه عمل شده با نمونه سنتز شده و نمونه ساندوز تقریباً یکی است.