سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا میوه ای – استادیار، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
Romain Bordes – Department of cChemical and Biological Engineering, Chalmers university of Technology, Goteborg, Sweden
Krister Holmberg – Department of cChemical and Biological Engineering, Chalmers university of Technology, Goteborg, Sweden

چکیده:

سطح فعال های دوقلو به عنوان عضو جدیدی از خانواده سطح فعال ها دارای دو دم آبگریز و دوسر آبدوست هستند که با یک پل ارتباطی متیلنی به هم متصل شده اند. سطح فعال های دوقلودر مقایسه با سطح فعال های متداول همرده آنها دارای غلظت بحرانی تشیکل میسل کمتر و C20 پائین تر هستند و حلالیت در آب آنها بیشتر است. شیمیدانهای زیادی در سراسر جهان مشغول کار بر روی سنتز، تعیین خواص شیمی- فیزیکی و کاربرد سطح فعال های دوقلو هستند و انتظار میرود در آینده ای نزدیک سطح فعال های دوقلو در کاربردهای خانگی و صنعتی استفاده شوند. در این تحقیق یک سری سطح فعال های دوقلوی کاتیونی با پل ارتباطی انعطاف پذیر متیلنی حاوی گروه آبدوست هیدروکسیل (فرمول در متن مقاله اصلی) سنتز و خالص سازی شدند. بعضی خواص فزیکی- شیمیایی آنها نظیر غلظت بحرانی تشکیل میسل (CMC) به دو روش اندازه گسری کشش سطحی و هدایت سنجی و همچنین دمای کرافت اندازه گیری گردیدند. همچنین برخی پارامترهای فیزیکی- شیمیایی مانند درجه یونیزاسیون و مساحت سطح هر مولکول محاسبه شدند. نتایج نشان دادند که سطح فعال های دوقلو با پل انعطاف پذیر و آبدوست در مقایسه با سطح فعال های دوقلو با پل متیلنی انعطاف پذیر و آبگریز و همچنین سطح فعال مونومری متناظر دارای CMC پائین تری هستند.