سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدکمال الدین موسوی مشهدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
الهام ساربان –
جمال قبادی دیزج یکان –

چکیده:

این مقاله برروی ۲نوع کنترل کننده PID سطح مایع کلاسیک و فازی و بررسی اینکه آیا آنها توانایی کنترل مدلسازی یا عدم قطعیت را دارند متمرکز شده است یک استراتژی ۲مرحله ای برای طراحی و ترکیب کنترلرPID کلاسیک و فازی با فرایند مرتبه اول و دوم و پیاده سازی اختلال تابع درجه دوم بکارگرفته شده است پاسخ های کنترل کننده کلاسیک و فازی مرتبه اول نشان میدهد که مقادیرواقعی متغیر کنترل شده یک مقدار یکسان میگیرند کنترلر PID کلاسیک درروند مرتبه اول تنظیم کوتاه مدت را فراهم می کند مانند یک کنترلر PID فازی درچرخه کنترل فازی با کنترلرPIDفازی و ترکیب اختلال درفرایند مرتبه دوم چرخه کنترل پایدار است ودربرخی از پارامترها حتمی ازپیش تعیین شده بهره انتگرالی یک کنترل اجازه انحرافات را نمیدهد.