سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی محمدی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
سیروس لطفی – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی
منا شیخی – کارخانه پرامان غرب

چکیده:

استفاده از کمپلکسهای شیف – باز یکی از روشهای تهیه پروسکایت ها می باشد روش سل – ژل در تهیه کمپلکسهای شیف باز برای تهیه پروسکایتهایی به فرمول کلی LaMo3(M=Co,Mn,Ni بعنوان کاتالیزور کاهشی با نسبت بالای جذب اکسیژن در فرایندهای اکسایشی و کاهشی ترکیبات الی مورد استفاده قرار میگیرند دراین کار تحقیقاتی با استفاده از نمک نیترات لانتانیوم شش آبه و نمکهای نیترات کبالت و منگنز شش آبه کمپلکسهای شیف باز مربوطه تهیه می گردد لیگاند شیف باز از واکنش ۲- هیدروکسی سالیسیل آلدهید بعنوا ن آلدهید واتیلن دی آمین بعنوان باز تهیه می گردد با استفاده از طیف سنجی مادو ن قرمز تبدیل فوریه HNMR,CNMR,FT-IR مشخصات ژل و رسوب بدست امده ارزیابی می گردد. بعد از تهیه کمپلکس با استفاده از کوره با دمای قابل تنظیم ۶۰۰-۳۰۰ درجه سانتی گراد و مجهز به اتمسفر نیتروژن به مدت حداقل ۳/۵ ساعت فرایند کلسینه کردن انجام می گیرد.