سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد نظری – دانشگاه تهران،پردیس علوم،دانشکده شیمی
علی نعمتی خراط – دانشگاه تهران،پردیس علوم،دانشکده شیمی
علیرضا عباسی – دانشگاه تهران،پردیس علوم،دانشکده شیمی

چکیده:

کمپلکس ۲Cu(Ph2PNHpy)Cl از واکنش بین ۱ اکی والان از لیگاند Ph2PNHpy (شکل ۱) با ۱ اکی والان مس (II) کلرید در حلال متانول انجام شد. محلول حاصل از واکنش در روتاری تحت خلأ تبخیر گردید. بعد از تبلور مجدد رسوب حاصل در حلال پیریدین، کریستال های مناسبی جهت آنالیز کریستالوگرافی حاصل گردید. نتایج حاصل از آنالیز کرسیتالوگرافی نشان داد که پیریدین جایگزین لیگاند Ph2PNHpy گردیده است و کمپلکس ۲Cu(py)2Cl تشکیل شده است. این کمپلکس در سیستم بلوری مونوکلینیک با گروه فضایی P21/n متبلور شده است..