سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرخنده شفیعی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان
محمد کوتی – گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پودر مس فلزی با هرکدام از محلولهای اتیلن دی آمین و بای پیریدین بطور جداگانه واکنش داده شد و پودر مس فلزی باقیمانده پس از ۲۴ ساعت وزن شد شواهد اسپکتروسکپی نشان داد که مس عنصری به Cu II تبدیل شده است و لیگاندهای دو دندانه ی اتیلن دی امین و بای پیریدین به Cu II کوئودینه شده است و کمپلکسهای Cu(bpy)2(H2O)](SO4),[CU(en)2(H2O)[(SO4)(H2Oسنتز گردیدند این کمپلکسها توسط تکنیکهای UV-Vis,FT,IR و ترموگراویمتری TGA مورد شناسایی قرار گرفتند همچنین استفاده از سدیم پراکسید دی سولفات به عنوان اکسنده مقدار مصرف مس فلزی را درحضور هر دو نوع لیگاند افزایش داد.