سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بنی طالبی – اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده شیمی
نجمه فرزین نژاد – تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، گروه شیمی تجزیه

چکیده:

در این تحقیق کربن مزومتخلخل مغناطیسی با مساحت سطح بالا و حجم حفره مناسب به عنوان جاذب در حذف گوگرد از مدل سوخت (دی بنزوتیوفن در نرمال هگزان) استفاده شد. کربن مزومتخلخل CMK-3 با استفاده از ماده سیلیکاتی مزومتخلخل SBA-15 به عنوان قالب سخت و ساکارز به عنوان منبع کربنی سنتز شد و با استفاده از روش آغشته سازی، نانوذرات (Fe(2)O(3 بر روی کربن مزومتخلخل (CMK-3) ترسیب شد و جاذب مغناطیسی γ-Fe(2)O(3)/CMK-3 تهیه شد. ویژگی های ساختاری ترکیب سنتز شده با روش پراش اشعه ایکس بررسی شد. پارامترهای مؤثر بر فرآیند گوگردزدایی شامل دما، غلظت دی بنزوتیوفن و اثر زمان تماس بهینه شدند. همچنین قدرت بازیابی جاذب با استفاده از حلال های مناسب بررسی شد و مشخص شد که حلال تولوئن قدرت بازیابی بالایی دارد به طوری که قدرت جذب دی بنزوتیوفن با جاذب بازیابی شده پس از چندین بار استفاده نیز قابل توجه هست.