سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید زنگنه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی

چکیده:

یکی از مشکلات مهم جهان صنعتی امروز خوردگی می باشد و لزوم حفاظت فلزات در برابر خوردگی در حال حاضر بیش از پیش احساس می شود.از مخلوط یک ماتریکس پلیمری با ذرات معمولا معدنی نظیر ذرات کربن و الیاف شیشه، کامپوزیت های پلیمری تشکیل می شود. در این مقاله کامپوزیت پلی آنیلین/ کربنات کلسیم با درصدهای وزنی مختلف کربنات کلسیم۴۰%-۰ به دو روش پلیمریزاسیون همزمان و روش محلولی سنتز شد. کامپوزیت تهیه شده با تکنیک هایFT-IR هدایت سنجی و آزمون چسبندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان حفاظت از خوردگی پوششی از این کامپوزیت ( ۱۵ میکرومتر) بر روی نمونه های آهنی در محیط های خوردنده مختلف نظیر HCl 0.1M , H2So4 0.1Mو NaCl 3.5% ارزیابی و مورد مقایسه با فلز بدون پوشش و پوشش داده شده با پلی آنیلین خالص قرار گرفت اندازه گیری های ولتامتری چرخه ای و منحنی های تافل نشان داد که جریان خوردگی نمونه های پوشش داده شده با کامپوزیت نسبت به نمونه های پوشش داده شده با پلی آنیلین کاهش(%۹۶/۷۵ می یابد و پتانسیل خوردگی آن به سمت مقادیر مثبت شیفت پیدا می کند.