مقاله سنتز کامپوزیت Al2O3-ZnO با سطح ویژه بالا به عنوان کاتالیست جاذب گوگرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: سنتز کامپوزیت Al2O3-ZnO با سطح ویژه بالا به عنوان کاتالیست جاذب گوگرد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم رسوبی
مقاله کامپوزیت
مقاله گوگرد زدایی
مقاله کاتالیست
مقاله Al2O3-ZnO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: چمی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلومینا و اکسید روی هر دو به عنوان کاتالیست جاذب سولفور در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار دارد. یک از کاربردهای اصلی اکتیو آلومینا جذب گوگرد از گاز طبیعی در فرآیند کلازه (Clause) می باشد همچنین اکسید روی به عنوان کاتالیست جذب گوگرد در واکنش فیشر تروپس و هیدروژن سازی کاربرد دارد. به غیر از کاربردهای نفت، گاز و پتروشیمی حذف گوگرد در تمیز نمودن محیط زیست نیز بسیار مهم می باشد. در این تحقیق سنتز درجای آلومینا و اکسید روی به صورت هم رسوبی در فرآیند شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. رسوب آلومینا و اکسید روی به وسیله مخلوط سازی کلرور آلومینیم و استات روی به نسبت های متفاوت انجام گرفت. ترکیبات بدست آمده به وسیله BET، SEM، XRD مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که توزیع فازی نسبت های متفاوت Al2O3-ZnO برای نیل به حداکثر سطح ویژه قابل دستیابی می باشد.