سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج فلزات، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد کریم زوار چهارطاق – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج فلزات، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کاربید تنگستن (WC) به دلیل خواص ویژه از جمله سختی، دیرگدازی و استحکام بالا، امروزه به عنوان ماده ای پر کاربرد در ساخت ابزار سایشی مطرح است. در این پژوهش، بر ای سنتز تسریع شده ی کاربید تنگستن ، از یک فرآیند دو مرحله ای شامل فرآوری مکانوشیمیایی و گرمایش مایکروویوی استفاده شده است. مخلوط پودر اکسید تنگستن (WO3) ، آلومینیوم و گرافیت به نسبت های ۱:۲:۱ و ۱:۲:۱/۵ به مدت ۲ و ۳ ساعت در آسیای سیاره ای مورد عمل قرار گرفت و محصول آسیا شده پس از پرس سرد به شکل قرص، به مدت ۵ و ۱۰ دقیقه تحت انرژی مایکروویو با توان ۸۵۰ وات قرار داده شد. نتایج پراش پرتو ایکس (XRD) نمونه های آسیا شده نشان داد که در مراحل اولی هی آسیاکاری، اکسید تنگستن در واکنش با آلومینیوم و کربن به W2C تبدیل می شود و با افزایش زمان آسیاکاری، مقدار کمی WC نیز شکل می گیرد. همچنین، با آنالیز XRD نمونه ها پس از اعمال انرژ ی م ایکروویو مشخص شد که واکنش تشکیل کاربید تنگستن در جریان گرمایش مایکروویوی ادامه پیدا می کند و با افزایش زمان گرمادهی نسبت WC:W2C افزایش م ییابد. همچنین، بالا بردن مقدار کربن در مخلوط او لی ه، مقدار WC تشکیل شده در آسیا و نیز مایکروویو را به مقدار چشمگیری افزایش می دهد.