سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود جمیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
رضا علیزاده –
اسماعیل فاتحی فر –
اسداله کریمی –

چکیده:

کاربرد کاتالیست ها در حوزه های گوناگونی مطرح است. یکی از استفاده های مهم کاتالیست ها حذف آلاینده های زیست محیطی و محیط های صنعتی می باشد. امروزه مشکلات ناشی از آلاینده های زیست محیطی که از منابع مختلف در هوا منتشر می شوند به صورت یک نگرانی عمومی در آمده است. گاز مونواکسید کربن یکی از مهمترین آلاینده های هوای شهرها و محیط های صنعتی است. در شهرها عمده ترین منبع تولید کننده این گاز خروجی خودروها می باشند که حدود ۹۵ – ۸۵ درصد کل مونواکسید کربن را شامل می شود. مؤثرترین روش حذف این گاز اکسیداسیون کاتالیستی آن و تبدیل آن به گاز بی اثر دی اکسید کربن می باشد. یکی از کاتالیست‌هایی که با توجه به خاصیت انتخاب‌پذیری مناسب و فعالیت مطلوب برای حذف گاز مونواکسیدکربن بتازگی مطرح شده، کاتالیست مس بر پایه سریا می باشد. مهم‌ترین ویژگی این کاتالیست، بالا بودن نسبت سطح به حجم در این گروه از مواد و ذرات می باشد. در این تحقیق کاتالیست مس بر پایه سریا به روش رسوب همگن سنتز گردیده است و آنالیزهای ساختاری کاتالیست سنتز شده شامل XRD وBET مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز BET نشان دهنده سطح ویژه مطلوب کاتالیست می‌باشد. سطح ویژه در کاتالیست اکسیداسیون مونواکسیدکربن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، زیرا افزایش سطح دلیلی بر پراکندگی بیشتر ذرات فلز اکسید مس روی سطح پایه می باشد.این امر باعث افزایش فعالیت کاتالیست می گردد. آنالیز XRD نشان دهنده توزیع مناسب فازفلزی روی پایه کاتالیست می‌باشد.