سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسداله کریمی – تبریز شهر جدید سهند دانشگاه صنعتی سهند تبریز دانشکده مهندسی شیمی مرک
اسماعیل فاتحی فر –
رضا علیزاده –
محمود جمیلی –

چکیده:

کاتالیست CuO-CeO2 در اکسیداسیون گزینشی مونواکسید کربن به دی اکسید کربن به لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سهولت سنتز بیشتر مورد توجه قرارگرفتهاست دراین پروژه کاتالیست مس بر پایه سریا به روش امواج التراسوند سنتز گردیده است و انالیزهای ساختاری کاتالیست سنتز شده شامل BET,XRD مورد بررسی قرارگرفته است. انالیز BET نشان دهنده سطح ویژه مطلوب کاتالیست بوده و انالیز XRD نشان دهنده توزیع مناسب فاز فلزی روی پایه کاتالیست می باشد.