سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد پوراسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
منصور شهید زاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
بهزاد شیرکوند هداوند – استادیار پژوهشگاه علوم و تکنولوژی رنگ

چکیده:

کاتالیست کرومیت مس یک کاتالیزور پرکاربرد درواکنشهای شیمی است از جمله واکنشهایی که تحت عمل این کاتالیزور انجام می شود می توان به انواع مختلفی از اکسیداسیون واکنشهای هیدروزناسیوندهیدروژناسیون الکیلاسیون تجزیه الکلها واکنشهای بسیار مفید در صنعت نفت مانند رفورمینگ اشاره کرد ازجمله مزایای این کاتالیزور قابل بازیافت بودن آن است همچنین درسوخت جامدنیز به عنوان کاتالیست سرعت سوزش درتجزیه حرارتی آمونیوم پرکلرات مورد استفاده قرارگرفته است و نتایج حاصل بسیار رضایت بخش بوده است این کاتالیست بوسیله روشهای گوناگون ساخته میشود که از جمله روش سرامیک همرسوبی سل – ژل، رسوبگذاری درخلا را می توان نام برد این مقاله به بررسی ساخت این کاتالیست با روش سل ژل سیترات پرداخته است از روشهای تجزیه حرارتی برای بررسی فرایندو از تصاویر میکروسکوپ الکترونی و روش تفرق اشعه ایکس برای تعیین اندازه ذرات استفاده شده است.