سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر صیفوری – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی- بیو مواد- دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندس
شمس الدین میردامادی – استاد- دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
علیرضا خاوندی – دانشیار- دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

چکیده:

اکسیداسیون ریز جرقه یک روش الکتروشیمیایی شناخته شده جهت ایجاد پوشش های سرامیکی بر روی آلیاژ های سبک می باشد. در این تحقیق، با هدف افزایش مقاومت به خوردگی منیزیم جهت کاربرد ایمپلنت های زیست تخریب پذیر استخوانی ازاین روش استفاده شده است به طوری که با اعمال نانو ذرات هیدروکسی آپاتایت به داخل لایه های در حال رشد در حین پوشش دهی، رفتار تخریبی منیزیم در محیط شبیه ساز بدن مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش های سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ونیزپراش پرتوایکس مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین مقاومت پلاریزاسیون ونیز طیف سنجیامپدانس الکتروشیمیایی نمونه ها نیز جهت تعیین رفتار خوردگی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر الحاق موثر نانو ذرات هیدروکسی آپاتایت به داخل پوشش اکسیدی و متعاقباکاهش نرخ تخریب پوشش کامپوزیتی در مقایسه با پوشش غیرکامپوزیتی می باشد. علاوه براین با انجام آزمون غوطه وری، توانایی تشکیل آپاتایت شبه استخوانی بر روی سطح نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن افزایش تمایل تشکیل آپاتایت بروری نمونه کامپوزیتی حاوی هیدروکسی آپاتایت بوده است

[فرمولهای داخل متن قابل تشخیص نمی باشند]