سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا سیدرئوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده مهندسی مواد-دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن ثقفیان – استادیار- دانشکده مهندسی مواد-دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید شبستری – استاد – دانشکده مهندسی مواد-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پودرهای نانوکامپوزیت Cu-5wt%Al2O3 از طریق روش ترموشیمیایی ساخته شد. روش سنتز شامل: (۱) آماده سازی پودر اولیه از طریق حرارت دادن محلول ساخته شده از نیترات مس و آلومینیوم محلول در آب، (۲) عملیات های حرارتی در هوا برای تبخیر ترکیبات فرار در پودر اولیه و سنتزAl2O3 CuO- نانوساختاری، (۳) احیای CuO به مس خالص توسط هیدروژن می باشد. دراین تحقیق، تشکیل آلومینا و رفتارهای متفاوت ظاهر شده در دماهای عملیات حرارتی متفاوت برای تشکیل آلومینا بررسی شد. نتایج پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) نشان داد که در متوسط اندازه ذرات آلومینا، ۲۰ نانومتر بود و همچنین هدایت الکتریکی و سختی بالک نانوکامپوزیت قابل مقایسه با کامپوزیت Cu-Al2O3ساخته شده با فرایند اکسیداسیون داخلی بود.