سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهدخت فربد – کارشناس ارشد مهندسی مواد، شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده مهندسی متا
ابوالقاسم عطائی – استاد، دانشکدهمهندسیمتالورژیومواد، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
سعید حشمتی منش – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدههای فنی دانشگ
امین نوذری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده مه

چکیده:

اخیراً بوراتهای منیزیم (Mg3B2O6, Mg2B2O5, MgB2O4) توجه محققان را برای کاربرد در زمینه های پوششهای ضدخوردگی و ضدسایش، فسفرهای ترمو-لومینسنت و کاتالیستهای تبدیلات هیدروکربنی جلب کرده است. در این تحقیق، یک روش نوین به نام سنتز احتراق کربنی (Carbon Combustion Synthesis یا CCS) در تولید پودر نانوساختار Mg3B2O6 به کار برده شده است. در واقع CCS یک روش اصلاح شده ی سنتز احتراقی (CS) است که در آن از کربن به عنوان سوخت واکنش استفاده میشود. برای بررسی تاثیر کربن بر مورفولوژی و اندازه ذرات Mg3B2O6 سنتز احتراقی دو ترکیب H3BO3/Mg (واکنش CS) و H3BO3/Mg/10wt% C (واکنش CCS) انجام شد. آنالیز الگوهای پراش پرتو Xنمونه های حاصل از احتراقهای CCS و CS تولید فاز اورترومبیک Mg3B2O6 در هر دو مورد را تایید میکند. تصاویر SEM محصولات واکنش نیز نشان میدهند که استفاده از کربن باعث کاهش اندازه متوسط ذرات تولید شده از ۲۲۰ به ۱۴۰nm، و نیز کرویتر شدن ذرات و توزیع اندازه ذرات یکنواخت تر محصولات میشود.