سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید نوری خراسانی – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پلی )گلیسرول سباسیت( (PGS) پلی استر تخریب پذیر رابری شکل است که از واکنش مونومرهای یک الکل و یک اسید و از طریق واکنش تراکمی با استفاده از دمای بالا و خلاء تهیه می شود. واکنش تخریب آن از طریق هیدرولیز و تولید محصولات غیر سمی و متابولیت های طبیعی بدن است. این امر PGS را کاندیدای مناسبی برای مهندسی بافت های نرم نظیر بافت قرنیه، شبکیه، غضروف و … ساخته است. در این تحقیق ابتدا سنتز پلی )گلیسرول سباسات( به روش تراکمی صورت پذیرفت و پس از آن مشخصه یابی پلیمر حاصل به منظور اطمینان از شرایط سنتز انجام شد و مشخص شد با توجه به امکانات و شرایط به کار رفته ، پلیمر سنتز شده دارای شرایط مطلوبی جهت کاربرد در مهندسی بافت نرم می باشد