سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

وحیده مشکینی اصل – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
محمدحسین اخباری شاد –

چکیده:

در این کار تحقیقی بهینه سازی سنتز هیدروژل و نانو هیدروژل بر پایه هیدروکسی اتیل متاکریلات با خاصیت جذب کلراید و خواص آنتی باکتریال به طور موفقیت آمیزی انجام شد. برای تهیه هیدروژل از روش تاگوچی استفاده شد. در تهیه هیدروژل، هیدروکسی اتیلمتاکریلات ) HEMA ( به عنوان مونومر، آمونیوم پرسولفات ( APS ( به عنوان آغازگر و اتیلن گلیکول دی متاکریلات ) EGDMA ( به عنوان عامل اتصال عرضی به کار برده شد. پس از سنتز هیدروژل ها چند آزمون برای بررسی خاصیت هیدروژل ها انجام شد و مقدار جذب کلراید و آب مقطر توسط هیدروژل ها اندازه گیری شد. پس از دستیابی به شرایط بهینه برای محصول، هیدروژل بهینه شده مورد ارزیابی قرار گرفت. از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM ( برای بررسی خواص مورفولوژی هیدروژل سنتز شده و جهت اندازه گیری میزان جذب یون کلراید توسط هیدروژل ها از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPCL ( استفاده می شود. در نهایت خاصیت آنتی باکتریال محصول بهینه شده آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.