سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی بروغنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری
سیدخلاق میرنیا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
جلیل وهابی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

بیابان زایی فرسایش خاک و پدیده سیل خیزی ازجمله مشکلات عدیده ای است که اکثرحوزه های آبخیز را متاثر ساخته است لذا کنترل این پدیده ها مخرب مستلزم کاهش رواناب و کنترل فرسایش می باشد به واسطه گسترش تکنولوژی هاینوین همچون فناوری نانو دردستیابی به اهداف مذکور اجتناب ناپذیر می باشد نانوتکنولوژی یکی از مدرن ترین فناوریهای موجود است که به علت پتانسیل بالا و خصوصیات منحصربفرد آن درتمام زمینه های علوم و تحقیقات از جمله منابع طبیعی و حفاظت خاک کاربرد دارد دراین تحقیق به بررسی تاثیر مقادیر مختلف نانوزئولیت ۰و۰/۲و۰/۴و۰/۶ گرم برمتر مربع برروی مقدار فرسایش خاک و رواناب در شیب ۱۴ درجه با استفاده از باران ساز FEL3 درازمایشگاه پرداخته شد آزمایشات درخاک با بافت مارنی و درپلات با طول ۱ متر و عرض ۰/۵ متر و ارتفاع ۴۰ سانتی متر انجام گردید درهر آزمایش ۳۰ سانتی متر ارتفاع پلات به عنوان زهکش و ۱۰ سانتی متر بالایی آن را خاک با بافت موردنظر پر می شد ماده نانوزئولیت به سطح خاک اضافه شد سپس نمونه ها به مدت ۳۰ دقیقه تحت بارش ۹۰ میلیمتر درساعت قرار داده شد.