سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عقیل ایگدر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یمعدن
محمدحسین ازغندی – دانشجوی دکتری شیمی تجزیه
علی فضلوی – استادیاران دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
علی اکبر رحمانی –

چکیده:

اینتحقیق درچندمرحله قابل اجراست درمرحله نخست نانوذرات آهن اکسیدی به روش همرسوبی و با استفاده ازمنابع شیمیایی مثل کلریدهای آهن III II به عنوان پیش ماده اسید کلریدریک به عنوان حلال و هیدروکسید سدیم به عنوان عامل رسوب دهنده سنتز شد با گرفتن آنالیزهای مربوطه SEM VSM FT-IR و… پس از اطمینان ازسنتز نانوذرات اهن اکسیدی با خاصیت مغناطیسی جهت فعالترکردن سطح آنها جلوگیری از الوده شدن محیط زیست دراثرورود احتمالی نانوذرات به طبیعت و همچنین جدایش بهتر آنها ازپسابهای حاوی الاینده ها سطح نانوذرات باید توسط موادی بهعنوان پایدارساز و پوشش تلقی میشود اصلاح می شد دراین تحقیق ما از بین پوشش های قابل استفاده ازجمله بیوپلیمرهای هیدروفیل مثل نشاسته چیتوسان کربوکسی متیل سلولز و .. چیتوسان که ازپلیمرهای پرکاربرد درزمینه های مختلف ازجمله زمینه پزشکی و دارورسانی می باشد را برگزیدیم جهت افزایش کارایی نانوذرات با پوشش چیتوسان سطح چیتوسان را نیز بوسیله کربوکسی متیل کردن فعالتر نمودیم و نهایتا بازیابی تصفیه پساب به حداکثر رسید برخورد این نانوذرات با ذرات موجود درپساب باعث جذب الاینده های موجود در آن مثل فلزات سنگین ذرات الی و دیگر الاینده های موجود شد.