سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا خورشیدی میانایی – گروه فیزیک دانشگاه مازندران بابلسر
علی بهاری –
رضا قلی پور –

چکیده:

دراین پژوهش برآنیم که خواص دی الکتریکی نانوذرات لانتانیم اکساید را به عنوان یک گیت دی الکتریک پیشنهادی برای ماسفت های آینده بررسی کنیم نانوذرات لانتانیوم اکساید را به روش سل – ژل تهیه کردها یم ویژگیهای ساختاری ذرا ت را توسط تکنیکهای پراش پرتوایکس XRD وطیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR بررسی کرده ایم همچنین برای مطالعه مورفولوژی نانوذرات توسط میکروسکوپ ا لکترون عبوری از نمونه بازپخت شده در دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد تصویر TEM تهیه شده است برای بررسی خواص الکتریکی با استفاده از تکنیک C-V ولتاژ دوره ای تاثیر دما برثابت دی الکتریک نمونه ها را بررسی کردها یم نتایج بدست آمده نشان میدهند که لانتانیوم اکساید پخت دادهشده پایین تر از دمای ۵۰۰درجه سانتیگراد ساختاری آمورف دارد همچنین ثابت دی الکتریک نانوذرات لانتانیوم ،اکساید بالاست