سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین عبدالهیان بلوچی – دانشکده علوم، مرکز تحقیقات نانو فناوری، ارومیه، ایران، ۲ دانشکده علو
ندا مردآزاد –
مهرداد صابری – دانشگاه زنجان
جلال قربانی فیروزسالاری –

چکیده:

نانو ذرات CuOبا روش سل- ژل سنتز شده و اندازه ذرات و همچنین مورفولوژی آنها با پراش پرتو،(XRD) Xطیف سنجی مادون قرمز و همچنین میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)مشخصه یابی گردیدند. سپس از نانو ذرات حاصله برای حذف یون آرسنیک در محلول آبی استفاده شد وتوابع طیفیUV آن درشرایط مختلف محلولی مانندpH متفاوت رسم گردید. نتایج نشان می دهد که از نانو ذرات اکسید مس می توان به عنوان یک ماده تاثیر گذار در حذف آرسنیک از آب استفاده کرد.