سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عبیداوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ،گروه مهندسی مواد، اهواز ، ایران
سهراب سنجابی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رضا شیبانی – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر،پتروشیمی مارون، تحقیق و توسعه

چکیده:

نانوکاتالیست های NiO/Al2O3-MgO با ۲۰ درصد وزنی نیکل و با استفاده از روش سل_ ژل در یک مرحله سنتز شدند. عملیات حرارتی کلسیناسیون در دو دمای ۸۰۰و۹۰۰درجه سانتیگراد به مدت ۶ ساعت انجام گردید. در این تحقیق، جهت بررسی تاثیر نسبت مولارAl:Mg بر روی فازهای بدست آمده و اندازه کریستالی نانوذرات، نانوکریستال هایی با نسبت های مولارAl:Mg: 1:1,2:1,3:1)Al:Mgسنتز شدند. جهت مشخصه یابی این نانوکریستال ها از آنالیز های FT-IRTGA ,SEM ,EDX,XRDاستفاده شد. نتایج آنالیز اشعهXدر سه کاتالیست سنتز شده، حضور فازNiOرانشان می دهد که با افزایش نسبت مولارAl:Mg اندازه کریستالیNiOکاهش می یابد به طوری که انداز کریستالیNiO با استفاده از رابطه شرر در نسبت مولار ۳:۱ حدود ۱۱ نانومتر تخمین زده شد. همچنین با ۹۰۰° اندازه نانوذرات افزایش می یابد. C 800° به C افزایش دمای کلسیناسیون از