سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه جعفری – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکدهعلوم گروه فیزیک
محمدسعید هادوی –
جمشید صباغ زاده – مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
فاطمه ذبیهی – مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

چکیده:

در این مقاله سنتز نانولوله های دی اکسید تیتانیومTiO2) با روش هیدروترمال گزارش می شود نانوساختارهای سنتز شده با استفاده از روش پراش اشعه XRD) X تعیین مشخصه ساختاری و نیز مورفولوژی آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM انالیز شدهاست براساس نتایج حاصل از XRD ساختار سنتز شده دارای فاز آناتاز بوده و براساس داده های حاصل از sEM نانولوله های سنتز شده دارای میانگین قطر ۳۰nm وطول چندصدنانومتر می باشند دراین پروژه اثرغلظت محلول آبی NaOH برابعاد نانولوله های سنتز شده مورد بررسی قرارگرفته و گزارش شده استدریان کار نانوذرات آناتاز TiO2 با قطر ۳۰ نانومتر که با استفاده از روش سل – ژل سنتز کردها یم بعنوان پیش ماده بکاررفته اند.